Published handwritten text writings  2019 –

Texter publicerade i Sydsvenskan månadsvis under år 2019, samt i tidskrifterna Ord & Bild och Hjärnstorm.

Handskrivna texter publicerade i Sydsvenskan, månadsvis under år 2019, samt i tidskrifterna Ord & Bild och Hjärnstorm.

Januari 2019 (kopia)

Sydsvenskan januari 2019

Januari 2019 (kopia)

Sydsvenskan januari 2019

Månadskonst-februari

Sydsvenskan februari 2019

Månadskonst-februari

Sydsvenskan februari 2019

HD 190331

Sydsvenskan mars 2019

HD 190331

Sydsvenskan mars 2019

april

Sydsvenskan april 2019

april

Sydsvenskan april 2019

maj (kopia)

Sydsvenskan maj 2019

maj (kopia)

Sydsvenskan maj 2019

Månadskonst juni

Sydsvenskan juni 2019

Månadskonst juni

Sydsvenskan juni 2019

juli

Sydsvenskan juli 2019

juli

Sydsvenskan juli 2019

augusti

Sydsvenskan augusti 2019

augusti

Sydsvenskan augusti 2019

Månadskonst september

Sydsvenskan september 2019

Månadskonst september

Sydsvenskan september 2019

Månadskonst oktober

Sydsvenskan oktober 2019

Månadskonst oktober

Sydsvenskan oktober 2019

Månadskonst november

Sydsvenskan november 2019

Månadskonst november

Sydsvenskan november 2019

dec-webb

Sydsvenskan december 2019

dec-webb

Sydsvenskan december 2019

Ord & Bild temanummer: Brev nr 3-4 2019. Texten Att gå i cirklar.

cirklar-1
cirklar-1
cirklar-2
cirklar-3
cirklar-4
cirklar-5
cirklar-5
Hjarnstorm-1

Hjärnstorms temanummer 138-139 2020: Jag ger upp. Texten Att stå bredvid.

1
2
1
2
3
4
3
4
5
6
5
6
7
7