Västra Götalandsregionens kulturstipendium 2014 motivering:

Först när vi står ansikte mot ansikte vet vi vem den andre är,
lär oss filosofen Emmanuel Lévinas.
Genom sin långvariga besatthet av det teatraliska ansiktets
expressivitet och upprepning av enstaka ord och fraser sätter
Dana Sederowsky oss just ansikte mot ansikte med den andre
och påminner oss om vårt ömsesidiga ansvar för varandra.
Det gör ont, men vi växer.