Elbowroom, Gothenburg, Sweden (2003)

Dana Sederowsky har som grund för sitt verk på Galleri Elbowroom, använt sig av ett specifikt marknadsföringsverktyg kallat CRM (Customer Relationship Management). CRM är den övergripande sälj-, marknadsförings- och serviceprocessen i en organisation. CRM-processen har här sin utgångspunkt i uppdragsgivarens specifika behov och önskemål. Det betyder att varje marknadsföringsaktivitet kräver en genomgripande analys. Valet av kommunikationsstrategi och dess budskap baseras inte på antaganden och hypoteser, utan istället på fakta. Syftet med denna satsning är att stärka konstnärens varumärke Dana Aid som funnits sedan 1998 och som är ett pågående projekt med tyngdpunkten på videoverk. Dana Sederowsky har gjort en relaunch av sitt konstnärskap samt även positionerat sig, en marknadsföringsstrategi som går ut på att erövra och försvara en bestämd plats i folks medvetande för sitt eget varumärke. Positionering innebär alltid underförstådda jämförelser med konkurrenters produkter. En vald position är bra så länge ett tillräckligt stort antal kunder väljer produkten efter positionen. Företag och enskilda konstnärer som Dana Sederowsky som investerar i CRM-processer, ökar fördelarna gentemot sina konkurrenter i en värld där vilken produkt som helst kan bli en stapelvara över en natt.

Dana Sederowsky har som grund för sitt verk på Galleri Elbowroom, använt sig av ett specifikt marknadsföringsverktyg kallat CRM (Customer Relationship Management). CRM är den övergripande sälj-, marknadsförings- och serviceprocessen i en organisation. CRM-processen har här sin utgångspunkt i uppdragsgivarens specifika behov och önskemål. Det betyder att varje marknadsföringsaktivitet kräver en genomgripande analys. Valet av kommunikationsstrategi och dess budskap baseras inte på antaganden och hypoteser, utan istället på fakta. Syftet med denna satsning är att stärka konstnärens varumärke Dana Aid som funnits sedan 1998 och som är ett pågående projekt med tyngdpunkten på videoverk. Dana Sederowsky har gjort en relaunch av sitt konstnärskap samt även positionerat sig, en marknadsföringsstrategi som går ut på att erövra och försvara en bestämd plats i folks medvetande för sitt eget varumärke. Positionering innebär alltid underförstådda jämförelser med konkurrenters produkter. En vald position är bra så länge ett tillräckligt stort antal kunder väljer produkten efter positionen. Företag och enskilda konstnärer som Dana Sederowsky som investerar i CRM-processer, ökar fördelarna gentemot sina konkurrenter i en värld där vilken produkt som helst kan bli en stapelvara över en natt.