Text installation Dana Aid Banderols at Tennispalatsi Helsinki Finland (2000)

Exhibition ”Varning för känsliga människor”